Oppussing av bygård.

  • Oppussing av bygård.
  • Bygården består av kontordel i 1.etg og bolig i 2. og 3.etg.
  • Forespørselen kom gjennom en anbudsrunde av Tune Regnskaps Consult AS og Njål og Kate Grønnevik.